023 56 10 733 info@fin-advies.nl

Uw gegevens en uw privacy

U heeft er misschien al over gehoord: vanaf 25 mei 2018 veranderen de regels die over het gebruik van uw (persoons)gegevens gaan. Deze regels hebben dus te maken met uw privacy.

Fin Advies beschikt over veel persoonlijke gegevens. Soms is dat alleen uw e-mailadres of uw 06-nummer. Maar vaak ook een kopie van uw paspoort, uw BSN-nummer, uw IBAN, uw hypotheekgegevens en/of uw belastingaangifte. Dat is best persoonlijk en zeker heel erg privé!

Ten eerste:

Fin Advies zal deze gegevens NOOIT aan derden ter beschikking stellen en/of verkopen. Wel worden ze gebruikt om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Denk aan een aanvraag voor een hypotheek waarbij de bank deze zaken nodig heeft.

Ten tweede:

Uw gegevens zijn veilig. De opslag geschiedt op een beveiligde cloud-omgeving (OneDrive van Microsoft) en is alleen lokaal toegankelijk voor ondergetekende. Dat geldt ook voor relevant e-mailverkeer welke via een beveiligd, zakelijk Google-account wordt verzorgd.

Ten derde:

Wij bewaren uw gegevens in principe onbeperkt.
Daarmee kunnen wij bijv. uw hypotheekgegevens gebruiken als u gaat verhuizen of uw hypotheek over wilt sluiten. Of als wij uw belastingaangifte moeten verzorgen. En als u een door ons ingediende aangifte uit het verleden nodig heeft kunt u deze bij ons opnieuw opvragen.

Tenslotte:

Indien u dat wenst kunt u toegang krijgen tot uw gegevens en kunnen deze op uw verzoek geheel of gedeeltelijk worden verwijderd. Bedenk dan wel dat wij uw (financiële) zaken niet langer kunnen blijven behartigen!

Indien u vragen heeft verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Jacob Finnema
Eigenaar Fin Advies