023 56 10 733 info@fin-advies.nl

Hypotheken: algemene informatie

door | 24 apr 2017

Een hypotheek afsluiten? Niet alleen de laagste rente telt! Wel of geen NHG, annuïtair of lineair, bestaande aflossingsvrije of spaarhypotheek meenemen, overwaarde of restschuld, verbouwen met spaargeld of geleend geld. Allemaal keuzes en daar helpen wij u bij! En als alles is afgerond zorgen wij er ook voor dat uw belastingen geregeld zijn, zonder extra kosten.

Wellicht heeft u daarom behoefte aan deskundig en onafhankelijk advies. Wij begeleiden u door het gehele traject nl:

Stap 1: Inventariseren

Wij beginnen ons advies met het uitgebreid in kaart brengen van uw persoonlijke situatie. Daarbij bespreken wij onder andere uw wensen ten aanzien van de hypotheek en uiteraard uw financiële situatie. Daarnaast inventariseren wij in dit gedeelte van ons adviesgesprek waar uw prioriteiten liggen indien bepaalde keuzen rondom deze geldlening moet worden gemaakt.

Stap 2: Analyseren

Op het moment wij een goed beeld hebben van uw wensen en uw situatie nu en in de toekomst, gaan wij deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste selectie van mogelijke vormen van hypothecaire geldleningen die passen bij uw situatie. In deze fase lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en geven aan wat wij denken dat de voor- en nadelen van deze mogelijkheden zijn.

Stap 3: Advies

Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij tot een concreet advies. In dit advies geven wij precies aan welke hypotheekvorm, bij welke instelling en tegen welke condities volgens ons goed past bij uw wensen en mogelijkheden.

Stap 4: Bemiddeling

Indien u dat wenst kunnen wij namens u alle contacten met de financiële instelling verzorgen. Dit met het doel dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze ook door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd.

Stap 5: Nazorg

Indien u dat wenst kunnen wij, nadat de hypothecaire geldlening is afgesloten, u blijven adviseren. U kunt met al uw vragen over de hypotheek bij ons terecht, maar ook kunnen wij periodiek controleren of de hypotheek blijft passen bij uw situatie. Deze situatie kan altijd in de loop der tijden veranderen.

Tijdsbesteding

Om u goed te kunnen adviseren, zullen wij hiervoor de nodige tijd investeren. Het exacte aantal uren hangt natuurlijk sterk af van uw persoonlijke situatie, maar ook van de hypotheekvorm die u uiteindelijk kiest.